Skip to content

kcp2k::Segment

Public Functions

Name
Segment Take()
void Return(Segment seg)

Public Functions Documentation

function Take

static inline Segment Take()

function Return

static inline void Return(
    Segment seg
)

Updated on 20 January 2021 at 17:04:40 UTC